مهاجرت به کانادا برای سرمایه گذاران وکارآفرینان

دولت کانادا از سرمایه گذاران و کارآفرینانی که به دنبال فرصتهای جدید سرمایه گزاری و تجاری در کانادا هستند استقبال می کند. برنامه های کارآفرینی، سرمایه گذاری و تجاری کانادا به شیوه ای طراحی شده اند تا گرفتن اقامت برای این افراد را تشویق و تسهیل نمایند.

مهاجرت به کانادا برای نیروی متخصص

نیروی متخصص از نظر دولت کانادا متخصصینی را شامل می شوند که در زمینه ای تخصصی سابقه کار دارند و بر اساس توانائیهای تخصصی خود این امکان را پیدا می کنند تا در کانادا از نظر اقتصادی مستقر شوند و به درآمد زایی برسند.

بازدید توریستی (مالتیپل 5 پنج ساله)

ویزاهای توریستی پنج ساله جهت دیدارهای خانوادگی و توریستی صادر می شوند و معمولا مدت اعتبار آنها شش ماه است. شرایط ارائه درخواست برای این نوع ویزا (visitor visa) معمولا شامل اثبات هدف سفر، تمکن مالی، ارائه وابستگی به کشور مقصد و داشتن برنامه روشن و مشخص جهت حضور در کاناداست.

Noble Immigration

سازمان ICCRC از متقاضیان دریافت ویزای کانادا  با تاکید زیاد درخواست می کند که از مشاورین رسمی عضو این سازمان (RCICs) جهت دریافت خدمات تخصصی بهره مند شوند تا از خطرات و زیانهای ناشی از کلاه برداریها  و خسارتهای احتمالی در مسیر مهاجرت به کانادا که در اثر مشاوره با غیر متخصصین گریبانگیر آنها می شود در امان بمانند. شما می توانید به سایت ICCRC مراجعه کنید و با وارد کردن شماره شناسایی R512797 و یا نام خانوادگی وکیل، دکتر ناهید طباطبایی، و یا کشور اقامت، ایران، مشخصات ایشان را پیدا کنید.

دوست دارید از مزایای زندگی در کانادا بهره مند شوید؟
از همین امروز شروع کنید:

خدمات ما

هر هفته یک نکته در مورد مهاجرت به کانادا بیاموزید.

دلائل ایرانیان برای مهاجرت، تحصیل و دیدار از کانادا؟