ارائه درخواست ATIP

بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات شخصی، متقاضیانی که قبلا درخواستی را به سازمان IRCC ارائه داده اند می توانند یادداشتهای افسران این اداره و نیز رونوشتی از مدارک ارائه شده به این سازمان را درخواست نمایند. این گزینه به ویژه برای درخواستهایی که قبلا مردود شده اند اهمیت پیدا می کند به این دلیل که جزئیات دلایلی که به رد شدن درخواست منجر شده است به روشنی مشخص می شود.

در صورتیکه که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد این گزینه بدست آورید با دفتر ما تماس بگیرید.

ATIP authorization form