برنامه نیروی متخصص کبک

(Quebec Skilled Workers)

برنامه مهاجرتی نیروی متخصص کبک برای متخصصانی طراحی شده است که قصد اقامت و کار در استان کبک را دارند. این برنامه ساختار متفاوتی از برنامه های فدرال و یا برنامه های استانی دیگر دارد. در تاریخ هجدهم سپتامبر 2018، اداره مهاجرت کبک سیستم پذیرش آریما را معرفی کرد که شباهتهایی به سیستم اکسپرس اینتری فدرال دارد. متقاضیانی که علاقمند هستند برای سیستم نیروی کار ماهر کبک اقدام کنند باید شبیه به سیستم اکسپرس اینتری فدرال، در سیستم آریما پروفایل بسازند و علاقمندی خود را به مهاجرت به کبک از طریق این برنامه اعلام کنند. درگاه آریما در طول سال باز است و همه متقاضیان می توانند بدون پرداخت هزینه با ساخت پروفایل علاقمندی خود را به استفاده از برنامه نیروی متخصص کبک اعلام نمایند.

اگر اداره مهاجرت کبک پس از بررسی پرونده متقاضی با درخواست وی موافقت کند، برای وی مدرک CSQ صادر خواهد کرد که با در دست داشتن این مدرک، متقاضی می تواند برای مهاجرت به کانادا اقدام نماید. اداره مهاجرت (IRCC) در این مرحله تنها به انجام کنترلهای پزشکی و امنیتی می پردازد.

برای دریافت مدرک CSQ، متقاضی باید حداقل امتیاز لازم را داشته باشد و دعوتنامه نیز از سوی اداره مهاجرت کبک دریافت کرده باشد. حداقل امتیاز مورد نیاز برای افراد مجرد 50 امتیاز و برای افراد متأهل 59 امتیاز است. خلاصه ای از سیستم امتیاز دهی در برنامه کبک در جدول زیر ارائه شده است:

FactorsPoints
تحصیلاتحداکثر 14 امتیاز(حداقل 2 امتیاز)
رشته آموزشیتا 12 امتیاز
پیشنهاد شغلی معتبرتا 14 امتیاز
سابقه کاریتا 8 امتیاز
سنتا 16 امتیاز
مهارتهای زبانتا 22 امتیاز
اقامت در کبک و داشتن اقوام نزدیک در کبکتا 8 امتیاز
ویژگیها و خصوصیات همسرتا 17 امتیاز
داشتن فرزندتا 8 امتیاز
توانایی مالی1 امتیاز

هزینه های تشکیل پرونده برای نیروی متخصص کبک برای سال 2019

ApplicantFees
متقاضی اصلیCAD $798
همسرCAD $171
فرزندان وابستهCAD $171