سازمان ICCRC

جستجوی نام وکیلRCIC-lapel-pin-colour-png

سازمان ICCRC سازمانی مستقل و غیر انتفاعی در کاناداست که از طرف دولت کانادا وظیفه قانونمند سازی و نظارت بر فعالیت مشاورین عضو خود را بر عهده دارد. عضویت در این سازمان به افرادی اعطاء می شود که دانش و توانایی آنها در ارائه مشاوره به موکلان و وکالت آنها جهت امور مربوط به مهاجرت به کانادا قبلا از طریق گذراندن دوره های مرتبط و امتحانات مربوطه به اثبات رسیده باشد.

اعضاء این سازمان باید از شخصیت حرفه ای قابل قبول برخوردار باشند و بتوانند توانایی خود را در رسیدن به استانداردهای مورد نظر این سازمان از نظر دانش تخصصی، اصول اخلاقی و مهارتهای زبان انگلیسی نشان دهند. جهت مشاهده قوانین اخلاقی این سازمان به لینک زیر مراجعه کنید. ICCRC Code of Professional Ethics.

جهت اطمینان از رفتار تخصصی و دانش حرفه ای اعضاء، سازمان ICCRC قوانینی دارد که همه اعضاء ملزم به رعایت آن هستند. این سازمان فعالیتهای اعضاء خود را به صورت سالیانه مورد حسابرسی و بازبینی (audit) قرار می دهد تا اطمینان حاصل کند که اعضاء مطابق قوانین این سازمان فعالیت می کنند و از این قوانین تخطی نمی نمایند.

اعضاء سازمان ICCRC هم در داخل و هم در خارج از کانادا امکان فعالیت حرفه ای دارند. این سازمان از متقاضیان دریافت ویزای کانادا  با تاکید زیاد درخواست می کند که از مشاورین رسمی عضو این سازمان جهت دریافت خدمات تخصصی بهره مند شوند تا از خطرات و زیانهای ناشی از کلاه برداریها  و خسارتهای احتمالی در مسیر مهاجرت به کانادا که در اثر مشاوره با غیر متخصصین گریبانگیر آنها می شود در امان بمانند.

شما می توانید به سایت ICCRC مراجعه کنید و با وارد کردن شماره شناسایی R512797 و یا نام خانوادگی وکیل، دکتر ناهید طباطبایی، و یا کشور اقامت، ایران، مشخصات ایشان را پیدا کنید.

سازمان پناهندگی، مهاجرت و شهروندی کانادا، RCIC، نیز توصیه می کند که متقاضیان مهاجرت و تحصیل در کانادا از مشاوران رسمی عضو سازمان ICCRC  استفاده کنند. جهت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.RCIC lapel pin colour png